มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU CHECKIN
Version 1.0.1

:: ข้อมูลของท่าน ::

avatar
  • ชื่อ-สกุล: -
  • เวลาเข้างาน: -
  • เวลาออกงาน: -
เวลาปัจจุบัน : 4 มิ.ย. 2566

จุดสแกน: 001 - CMRU เวียงบัว กองกลาง

:: รับรายงานผ่านไลน์ ::
line

* อยู่ระหว่างทดสอบให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน 8:30:00 น. - 16:30:00 น.

ชื่อ-สกุล เวลา ประเภท รายการ
นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา 20:19:44 น. พนักงาน ออกงาน
นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา 08:29:44 น. พนักงาน เข้าทำงาน
AYE PHYU (นางเอผิว) 07:06:45 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
AYE PHYU (นางเอผิว) 07:06:41 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
NAN KYEIN KHAM (น.ส.เกี๊ยงคำ) 07:06:36 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
NAN KYEIN KHAM (น.ส.เกี๊ยงคำ) 07:06:31 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
น.ส.คำ มูลยัง 07:01:18 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
น.ส.คำ มูลยัง 07:00:57 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
น.ส.คำ มูลยัง 07:00:54 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
* ระบบจะไม่แสดงเวลาเข้า-ออก ของ รปภ.เนื่องจากเข้า-ออกงานเป็นกะ