มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU CHECKIN
Version 1.0.1

:: ข้อมูลของท่าน ::

avatar
  • ชื่อ-สกุล: -
  • เวลาเข้างาน: -
  • เวลาออกงาน: -
เวลาปัจจุบัน : 26 มิ.ย. 2567

จุดสแกน: 001 - CMRU เวียงบัว กองกลาง

:: รับรายงานผ่านไลน์ ::
line

* อยู่ระหว่างทดสอบให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน 8:30:00 น. - 16:30:00 น.

ชื่อ-สกุล เวลา ประเภท รายการ
* ระบบจะไม่แสดงเวลาเข้า-ออก ของ รปภ.เนื่องจากเข้า-ออกงานเป็นกะ